DUYURULAR

Kamuoyuna Açıklama 10/02/2017
KAMUOYUNA AÇIKLAMA
10 Şubat 2017
 
 
Son günlerde Türkiye’de yaşanan olaylar, ülkemizin geleceği açısından endişe verici ve gitgide korkutucu bir boyut kazanmıştır.
 
Bunun temelinde OHAL KHK'lerinin öz amaçlarını aşarak tüm muhalif unsurları sindirme aracı haline getirilmesi yatmaktadır. Ne yazık ki, Anayasa Mahkemesi de son kararı ile böyle bir aracın oluşmasına katkıda bulunmuştur. Oysa Anayasa Mahkemesi, yıllardır süregelen içtihadı ile, OHAL KHK’lerinin öz amacını aşmasını engellemişti. Şimdi ise aynı Mahkeme, bu kararnamelerle, Anayasa’nın öngördüğü yetkilerin dışına çıkılarak temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesine, insanların bu yoldan korkuyla sindirilmesine adeta seyirci kalmaktadır.
 
Öte yandan temel görevleri üniversite özerkliğini korumak olan rektörlerden bazıları, bu görevlerini unutarak hiçbir somut neden gösterilmeksizin OHAL kararnameleriyle öğretim üyelerinin üniversiteden ihraç edilmesine imkân hazırlamaktadırlar.
 
Danıştay’ın ünlü İçtihatları Birleştirme kararı ile artık tarihe karışmış olan ve Sıkıyönetim Kanunu’nda bile izi kalmayan uygulamaların çok daha vahimi, günümüzün OHAL KHK’leri ile yeniden canlandırılmış durumdadır. İnsanların görevlerine son verilmekle yetinilmiyor; adeta katmerli bir ceza uygulanarak pasaportları iptal ediliyor, anayasal hakları olan sosyal güvenceleri kırpılıyor, görevlerine son verilenlerin başka iş bulma imkânları ellerinden alınıyor, özel sektörde iş bulanların dahi SGK girişleri engellenerek insanlar adeta sivil ölüme mahkûm ediliyor. Barolara kayıt yaptırabilecek olanların bu imkânlarına bile müdahale ediliyor. Bütün bunlar ilgililerin savunması alınmadan, onlara yargıya başvurma olanağı bile tanınmadan yapılıyor.
 
Üniversitelerin içinin boşaltılması, yalnızca üniversite mensuplarının çalışma hakları ve akademik özgürlükleriyle ilgili bir konu değildir. Aynı zamanda öğrencilerin eleştirel, özgür ve nitelikli öğrenim hakkından, bağımsız düşünme yeteneğinden yoksun bırakılmaları anlamına gelmekte; üniversiteler ağır bir darbe almaktadır.
 
Bugün Türkiye’de OHAL KHK’si çıkarılabilmesinin sebebi, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hâldir. Bu nedenle OHAL KHK’leriyle yapılan düzenlemelerin olağanüstü hâlin ilân ediliş sebebiyle bir ilgisinin olması gerekir. Hukuk devletinde, hukukun evrensel ilkeleri uyarınca, olağanüstü hallerde alınacak tedbirlerin olağanüstü halin gerektirdiği ölçü ve sınırlar içinde kalması gerekir. Bu, insan onuruna duyulması gereken saygının da gereğidir.
 
Anayasa hukukçularından örnek vermek gerekirse, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Doç. Dr. Murat Sevinç’in ve Dr. Dinçer Demirkent’in, eski bir Anayasa Hukuku öğretim elemanı ve KHP internet sayfasının da maddi ve manevi destekçisi olan Prof. Dr. Öget Öktem’in, YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Dr. Ece Öztan’ın “Fetullahçı Terör Örgütü”ne veya herhangi bir terör örgütüne “üyeliği, mensubiyeti ve iltisakı yahut bunlarla irtibatı” olduğu iddiası gülünç, acıklı ve inandırıcılıktan yoksun bir iddiadır.
 
Üniversitelerimizin yılların emek ve birikimi ile yetiştirdiği öğretim üyelerine uygulanan bu işlemler, bir ülkenin yüksek öğrenimine verilebilecek en büyük zarardır. Bu yanlış yoldan bir an önce dönülmesi en içten dileğimizdir. Bu dileğimizin üniversiteyi savunan, akademik özgürlük ve hukuka saygı duyan, bu ilkelere bağlı olan tüm öğretim elamanlarının sesi olduğuna inanıyoruz.
 

 
Prof. Dr. Cem Eroğul
Prof. Dr. Fazıl Sağlam
Prof. Dr. Kemal Gözler
Prof. Dr. Naz Çavuşoğlu
Prof. Dr. Rona Aybay
Prof. Dr. Ülkü Azrak
devamını oku >>
KHP Altıncı Toplantısı Hakkında 20/01/2017
KHP Altıncı Toplantısı
20.01.2017
Değerli Meslektaşlarımız,
 
Kamu Hukukçuları Platformu’nun (KHP) “Kamu Hukukunun Dönüşümü” başlıklı altıncı toplantısını 29-30 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul’da Galatasaray Üniversitesi ile birlikte gerçekleştireceğiz.
 
2000’li yıllarda Türkiye’de, kamu hukuku alanında bir dönüşüm yaşanıyor. Her geçen gün büyük bir derinlik kazanan bu dönüşümün kamu hukukunun temel ilkeleri, kurumları ve uygulamalarında köklü değişikliklere, ciddi kırılmalara ve beklenmedik sarsıntılara yol açtığına tanıklık ediyoruz. Bu toplantı, gerek bildiri ve yorumlarıyla ve gerekse kamu hukukçuları arasında yaşanacak canlı bir akademik tartışma ortamıyla, ülkemizde güçler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, çoğulcu demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi  değerlerin topluma getireceği  kazanımlar ile bu değerlerden uzaklaşmanın yaratacağı tehlikeler konusunda  edinilen deneyimlerin verimli bir paylaşımını sağlayacaktır.
 
Toplantı programımızın ayrıntılarını web sitemizde bulabilirsiniz. Toplantıda sunulacak bildiri metinleri toplantı tarihinden bir ay önce web sitemiz üzerinden tüm katılımcılarımıza ulaştırılmaktadır. Yorumcularımız için toplantı öncesinden yazılı metin sunma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bununla birlikte, metnini yazılı olarak önceden gönderen ve web sitemizde yayımlanmasını isteyen yorumcularımızın metinleri de sizlere iletilecektir.
 
Toplantı ile ilgili hazırlıklarının üniversite bütçesine uygun bir biçimde planlanabilmesi için, katılımcı sayısının önceden belirlenmesi gerekmektedir.  Bu nedenle, arkadaşlarımızın en geç 1 Nisan 2017 tarihine kadar toplantıya katılıp katılmayacaklarını web sitemizdeki İLETİŞİM sekmesinde bulunan formu doldurarak bize bildirmelerini istiyoruz. Başvurunuzu KHP_2013@yahoo.com.tr adresine de yapabilirsiniz. Bu yılki toplantımızda konuşmacılar (bildiri sahipleri ve yorumcular) dışındaki meslektaşlarımızın konaklama taleplerini karşılayamıyoruz. Toplantıya İstanbul dışından katılacak meslektaşlarımız, konaklama ve ulaşım ihtiyaçlarını kendi imkanları ile karşılayacaklardır.
  
Web sitemiz üzerinden katılım beyanında bulunan ve toplantımıza katılan tüm meslektaşlarımız için Katılım Sertifikası hazırlanacaktır.  Bu sertifikaları ulaşım giderinizi kendi kurumunuzdan talep etmek için kullanabilirsiniz..
   
Toplantı konusuyla ilgilenen meslektaşlarımıza ulaşmak için adres listemizi elimizden geldiği ölçüde güncelleştirmeye çaba gösterdik. Birkaç yıldan beri listede kalıcılığı ve saydamlığı sağlamak üzere web sayfamızda  başvuru formlarını ve mevcut listeyi görüşlerinize hazır tutuyoruz. Ancak web sayfamızdaki listede, henüz  yansıtılmamış kayıt ve değişikliklerden dolayı eksiklikler olabilir. Bu nedenle sizlerden ricamız, toplantımızın duyurusunu kendi kurumunuzda kendi olanaklarınızla bir kez daha ilgili meslektaşlarımıza iletmeniz ve dileyenlerin form doldurarak listemize kaydolmasını sağlamanızdır.  Kayıt formu ve koşulları web sitemizin “KATILIMCILAR” başlıklı bölümüne girilerek öğrenilebilir.
 
KHP’nin Kamu Hukukunun Dönüşümü başlıklı altıncı toplantısına katılmanız bizleri mutlu edecektir.
Selam, sevgi ve saygılarımızla.
 
Prof. Dr. Fazıl Sağlam  -  Prof. Dr. Oktay Uygun
Kamu Hukukçuları Platformu Girişim ve İcra Kurulu adına

 
devamını oku >>
KHP Altıncı Toplantısı için İade İmkanı Bulunmayan Uçak Bileti Almış Üyelerimiz Hakkında 19/11/2016
KHP VI toplantısının Kıbrıs’ta yapılacağına güvenerek erken bilet almış olan KHP üyelerinin dikkatine
 
Değerli meslektaşlarımız,
 
2011 yılında Kıbrıs’ta yaptığımız ikinci toplantımızda katılımcıların iki gecelik konaklamaları YDÜ tarafından karşılanmıştı. Altıncı toplantımızı gerçekleştirmek üzere Eylül başında YDÜ’ye sunduğumuz yeni projemizde, konaklamaların yine YDÜ tarafından karşılanması talebi mevcuttu. Bu talebimiz Ekim ayının ikinci yarısına kadar herhangi bir itirazla karşılaşmadı. Biz de, bunun üzerine, sizlere gönderdiğimiz  çağrı yazımızda, iki gecelik konaklamanın YDÜ tarafından karşılanacağını, uçak giderlerinin katılımcılara ait olduğunu, bu giderlerin makul ölçüde kalabilmesinin erken bilet alımına bağlı olduğunu bildirdik. Ancak çok daha  sonraki bir tarihte, üniversite yetkilileri bize, bildiri sahipleri  ve yorumcular dışında kalan katılımcıların konaklama giderlerini üstlenemeyecekleri bilgisini verdiler. Sorunu alternatif önerilerle çözmeye çalıştık ve buna bağlı olarak 23 Ekim 2016 tarihli duyurumuzla, konaklama durumu açıklığa kavuşuncaya kadar meslektaşlarımızın uçak biletlerini almakta acele etmemelerini rica etmek zorunda  kaldık.
 
Bununla birlikte, uçak biletini 23 Ekim tarihli duyurumuzdan önce almış bulunan meslektaşlarımız olabilir.  Bu biletlerden  iade imkânı bulunmayanların giderlerini karşılamak istiyoruz. Adını vermek istemeyen bir sponsor bu konuda bize yardımcı olacak.
 
23 Ekim 2016 tarihinden önce bilet almış bulunan meslektaşlarımızın,  iade imkanı olamayan bilet bilgilerini banka hesap numaralarıyla birlikle 30 Kasım 2016’ya kadar e posta yoluyla bize göndermeleri halinde, yaptıkları harcamalar kendilerine iade edilecektir.
 
İletişim adreslerimiz: 
info@kamuhukukculari.org   -   khp_2013@yahoo.com.tr
 
KHP Girişim ve İcra Kurulu

devamını oku >>
Altıncı Toplantının İptali Hakkında 14/11/2016
Değerli meslektaşlarımız,
Kamu Hukukçuları Platformu’nun Yakın Doğu Üniversitesi ile birlikte 28-29 Ocak 2017 tarihlerinde Kıbrıs’ta düzenleyeceği Kamu Hukukunun Dönüşümü konulu toplantı ile ilgili bazı sıkıntıların yaşandığı konusunda 23 Ekim 2016 tarihli duyurumuzla sizleri bilgilendirmiş, uçak biletlerinin durum kesinleşene kadar alınmamasını rica etmiştik. O tarihten bugüne dek, başta İcra Kurulumuzun değerli başkanı Prof. Fazıl Sağlam olmak üzere, toplantının Girişim Kurulu’nda görev alan meslektaşlarımızın mevcut sorunları aşmak için gösterdiği çabalar olumlu bir sonuç vermedi. Toplantıyı birlikte düzenleyeceğimiz Yakın Doğu Üniversitesi, özellikle meslektaşlarımızın konaklama ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yardımcı olamayacaklarını belirttiler. 2011 tarihli ikinci toplantımızı da bu üniversite ile birlikte düzenlemiştik. Yeni toplantı için taleplerimizi 2011 tarihli toplantıda sağlanan imkanlara göre büyük ölçüde sınırlamamıza rağmen, taleplerimiz karşılanamadı. Bildiğiniz gibi, KHP toplantıları, konuların derinliğine analiz edildiği ve meslektaşlarımızın görüşmesine, kaynaşmasına imkan sağlayan geniş katılımlı etkinliklerdir. Toplantılarımızın bu niteliğini sürdürmek istiyoruz. O nedenle, altıncı toplantımızın 28-29 Ocak 2017 tarihlerinde Kıbrıs’ta yapılamayacağını üzülerek bildiriyoruz.

Altıncı toplantımızı bir kaç ay erteleyerek Ankara veya İstanbul gibi büyük şehirlerimizden birinde yapmayı değerlendiriyoruz. Bu konudaki gelişmelerden sizleri haberdar edeceğiz. Altıncı toplantının iptali nedeniyle meslektaşlarımızın programlarında neden olduğumuz karışıklık için özür dileriz. Bütçesi ve sekretaryası olmayan, tümüyle meslektaşlarımızın gönüllü çabalarıyla yürütülen yıllık toplantılarımızda, bütün dikkatimize rağmen, bu tür olumsuzlukların ortaya çıkma ihtimalini sıfırlamak mümkün olmuyor.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.
 

KHP İcra ve Girişim Kurulu
 
devamını oku >>
KHP Altıncı Toplantı Başvuruları Hakkında 23/10/2016
Değerli meslektaşlarımız,
Kamu Hukukçuları Platformu’nun Yakın Doğu Üniversitesi ile birlikte 28-29 Ocak 2017 tarihlerinde Kıbrıs’ta düzenleyeceği Kamu Hukukunun Dönüşümü konulu toplantıya katılım için gelen başvuruların sayısı önceki toplantılara oranla daha yüksek düzeyde. İlginize çok teşekkür ediyoruz.
Yakın Doğu Üniversitesi ile yaptığımız son görüşmede bize tanınacak konaklama imkanları bakımından bazı sıkıntıların bulunduğu anlaşılmıştır. En kısa sürede bu sıkıntıları aşmak için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Yine de, her olasılığı dikkate alarak, toplantıya katılmak isteyen meslektaşlarımızın uçak biletlerini almakta acele etmemeleri yararlı olacaktır. Biletini almamış meslektaşlarımızın,  toplantının belirtilen yer ve tarihte yapılacağına ve konaklama rezervasyonunun kesinleştiğine dair bildirimimizi beklemelerini rica ediyoruz. Bu konudaki gelişmeleri web sitemizden duyuracağız ve e-posta adreslerinize ileteceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.  

devamını oku >>
Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013