DUYURULAR

KHP V. Toplantı Kesinleşmiş Katılımcı Listeleri 25/05/2015
Değerli Meslektaşlarımız,
30-31 Mayıs tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirceğimiz toplantımızın katılımcı listesi kesinleşmştir. Toplantılar- 2015- Tartışmacılar sayfasından söz konusu listeye ulaşabilirsniz. Konaklama talep eden katılımcılarımız yerleştirildikleri otelin adını (LİTAİ veya LİMAK) aynı sayfadaki listelerden görebilirler. Otel yönetiminin isteği doğrultusunda, bazı katılımcılarımızın konaklayacakları otellerde değişiklik yaptık. Adınızı bu listelerden kontrol ederken, lütfen her iki listeyi de gözden geçirin. Daha önce konaklama talebi kabul edilmiş herkes otele yerleştirilmiştir. Bazı meslektaşlarımızın toplantıya katılamayacaklarını bildirmesi üzerine boşalan otel odalarına, yedek listemizden yeni meslektaşlarımızı yerleştirdik. Yine de bir kaç meslektaşımız için konaklama imkanı yaratamadık. 
Ankara'da görüşmek dileğiyle,


devamını oku >>
Tolga Şirin'in Bildiri Metni 21/05/2015

Değerli Katılımcılar,
30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştireceğimiz toplantıda sunulacak bildirilerden biri olan ÜÇÜNCÜ YILDA BİR BİLANÇO:

 TÜRKİYE ANAYASA MAHKEMESİ’NİN BİREYSEL BAŞVURU (ANAYASA ŞİKÂYETİ) USULÜNÜN VE KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ başlıklı metin 7 Mayıs tarihinde web sitemizde yayımlanmıştı. Bildiri sahibinin, sitemize gönderdiği metnin hazırladığı metnin son versiyonu olmadığını farketmesi üzerine, bugün (21 Mayıs 2015) eski metni yenisiyle değiştirdik.  
devamını oku >>
Dr. Tolga Şirin'in Bildiri Metni 07/05/2015
Değerli Meslektaşlarımız,
30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştireceğimiz "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru" konulu toplantımızda Dr. Tolga Şirin tarafından sunulacak 
Üçüncü Yılda Bir Bilanço: Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru (Anayasa Şikâyeti) Usulünün ve Kararlarının Değerlendirilmesi başlıklı bildiri metni web sitemizde yayımlanmıştır. 
devamını oku >>
Av. Serkan Cengiz'in Bildiri Metni 06/05/2015
Değerli Meslektaşlarımız,
30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştireceğimiz "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru" konulu toplantımızda Av. Serkan Cengiz tarafından sunulacak "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Temel Hak ve Özgürlükleri Koruma Standardı Açısından İki Yıllık Anayasa Şikayeti Uygulamasının Değerlendirilmesi" başlıklı bildiri metni web sitemizde yayımlanmıştır. 

devamını oku >>
Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013