Kuruluş

Kamu Hukukçuları Platformu demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti konuları üzerinde çalışan kamu hukukçuları tarafından 2009 yılında kuruldu.
 
Ülkemizde kamu hukukçularını buluşturan, geleneklerini oluşturmuş, ciddi, saygın ve etkili örgütlenmeler henüz yeterince gelişmemiştir. Bu durum bir yandan kamu hukukçularının kamuoyunu ve siyaseti bilimsel gerekler doğrultusunda etkileme gücünü zayıflatmakta, diğer yandan, genç kuşaklar bakımından kamu hukuku dallarının cazibesini azaltmaktadır. Bu tespitler etrafında bir araya gelen bir grup öğretim üyesi, anayasa hukukçusu Prof. Dr. Fazıl Sağlam’ın öncülüğünde, tüm kamu hukukçularını bu konu üzerinde düşünmeye ve çözümler üretmeye davet eden bir toplantı düzenlemiştir. 03 Nisan 2009 tarihinde Maltepe Üniversitesi’nde gerçekleşen toplantıya katılan aşağıda isimleri yazılı 58 kişi, Kamu Hukukçuları Platformunun oluşturulması kararını almış, Platformun amacını, ilkelerini ve başlıca faaliyet biçimlerini belirlemiştir. Aynı toplantıda Platform adına hareket edecek Girişim ve İcra Kurulu da seçilmiştir.           

 
Kuruluş Toplantısına Katılan Kamu Hukukçuları
 (03.04.2009, Maltepe Üniversitesi, İstanbul)
 
(Alfabetik Sırayla)
 
 1. Doç. Dr. Abdurrahman Eren, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD
 2. Ar. Gör. Ahmet Kalafat, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku ABD
 3. Ar. Gör. Ahmet Yağlı,  Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, ABD
 4. Prof. Dr. Aydın Aybay, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurucu Dekanı
 5. Prof. Dr. Ayferi Göze, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku, ABD
 6.  Ar. Gör. Aysun Altunkaş, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku, ABD
 7. Doç. Dr. Bertil Emrah Oder, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD
 8. Ar. Gör. Burak Çelik, Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi,  Anayasa Hukuku ABD
 9. Ar. Gör. Burak Gemalmaz: İ.Ü. Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku ABD
 10. Prof. Dr. Cem Eroğul, A.Ü. SBF Anayasa Hukuku ABD
 11. Prof. Dr. Devrim Ulucan, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 12. Ar. Gör. Didem Yılmaz, Galatasaray Üniversitesi, Anayasa Hukuku ABD
 13. Prof. Dr. Dilek Yılmazcan, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Vergi Hukuku ABD
 14. Doç. Dr. Ece Göztepe, Bilkent Üniverstesi, Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD
 15. Ar. Gör. Elif Oral, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Hukuk ABD
 16. Yrd. Doç. Erdal Abdülhakimoğulları, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, İİBF
 17. Doç. Dr. Faruk Bilir,  Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD
 18. Prof. Dr. Fazıl Sağlam, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD
 19. Prof. Dr. Gencay Şaylan,   Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC
 20. Ar. Gör. Hamide Tacir, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD
 21. Ar. Gör. Hasan Vural, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa Hukuku ABD
 22. Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz, Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi ABD
 23. Yrd. Doç. Hüseyin Özcan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD, 
 24. Prof. Dr. İsa Eşme; YÖK Üyesi, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 25. Yrd. Doç. Dr. Kasım Karagöz, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku ABD        
 26. Prof. Dr. Kemal Gözler: Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD
 27. Dr. Kemal Şahin,  Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku ABD
 28. Yrd. Doç. Kerem Altıparmak, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi,
 29. Ar. Gör Melda Marduç: Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku, ABD,
 30. Ar. Gör. Muhammed Erdal, Yakın Doğu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 31. Dr. Murat Sevinç, A.Ü. SBF Anayasa Hukuku,
 32. Doç Dr. Murat Yanık, İ.Ü.Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD
 33. Doç. Dr. Müslüm Akıncı, Kocaeli Üniverstesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ABD
 34. Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu,  YÖK Üyesi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı,
 35. Ar. Gör. Nilay Arat, İ.Ü. Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku ABD
 36. Prof. Dr. Oktay Uygun, İ.Ü. Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku ABD
 37. Ar. Gör. Dr. Oya Boyar, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku ABD,
 38. Doç. Dr. Ozan Erözden, Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
 39. Doç. Dr. Ömer Anayurt, Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 40. Ar. Gör. Ömür Aydın, İstanbul Üniversitesi SBF Anayasa Hukuku ABD
 41. Prof. Dr. Öner Eyrenci, Doğuş Üniversitesi İş Hukuku ABD
 42. Ar. Gör. Özen Ülgen, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Anayasa Hukuku ABD
 43. Prof. Dr. Rona Aybay: Bosna-Hersek İnsan Hakları Mahkemesi Üyesi, Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı
 44. Prof. Dr. Sait Güran, Koç Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku ABD
 45. Ar. Gör. Selcen Ataç, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza Hukuku ABD
 46. Ar. Gör. Dr. Selda Çağlar, Trakya Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi
 47. Doç. Dr. Selin Esen,  AÜ. SBF Anayasa Hukuku ABD
 48. Doç. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu,  İ.Ü. Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ABD
 49. Ar. Gör. Serkan Yolcu, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD
 50. Serruh Kaleli, Anayasa Mahkemesi Üyesi
 51. Doç. Dr. Sevtap Yokuş, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku ABD
 52. Ar. Gör. T. Sönmez Küçük, Yeditepe Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD
 53. Prof. Dr. Turan Yıldırım, Marmara Üniversitesi İdare Hukuku ABD
 54. Ar. Gör. Ulaş Karan,  Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD
 55. Prof. Dr. Ülkü Azrak, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ABD
 56. Yrd. Doç. Yıldıray Sak, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk ABD
 57. Prof. Dr. Yıldırım Uler, Yakındoğu Üniversitesi Hukuku Fakültesi Dekanı,
 58. Doç. Dr. Yüksel Metin, Süleyman Demirel Üniversitesi İİFB 
 
Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013