DUYURULAR

ULUSAL SEMPOZYUM BAŞVURULARI 09/08/2019
Değerli Meslektaşlarımız,
 
Kamu Hukukçuları Platformunun İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde düzenleyeceği Cumhurbaşkanının İşlemleri: Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi konulu sempozyumun hazırlıkları devam etmektedir. Sempozyuma dinleyici/tartışmacı olarak katılmak üzere üyelerimizden başvurular almaya başladık. Başvuruların düzenli biçimde alınması ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, internet üzerinden ulaşılabilecek bir başvuru formu oluşturduk. Lütfen başvurularınızı bu formu doldurarak bize iletiniz.
Sevgi ve saygılarımızla
 
Oktay Uygun
Sempozyum Düzenleme Kurulu adına
 
Başvuru formunu aşağıdaki linki izleyerek doldurabilirsiniz.
https://forms.gle/5NfHowNf4u3vAinr7
devamını oku >>
ULUSAL SEMPOZYUM DUYURUSU: Son Başvuru Tarihi Uzatıldı 01/03/2019
Değerli Meslektaşlarımız,
 
Kamu Hukukçuları Platformunun İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte Cumhurbaşkanının birel ve düzenleyici işlemlerinin hukuki niteliği üzerine düzenleyeceği ulusal sempozyumun duyurusunu 10 Aralık 2018’de yapmıştık. Sempozyum için bildiri özetleri almaya başladık. Bazı meslektaşlarımızın talebi üzerine, sempozyum takviminin de uygun olmasını dikkate alarak bildiri özeti gönderimi için son tarihi daha ileriye çektik. Bildiri özeti gönderimi için son tarih 10 Mart 2019 değil, 20 Nisan 2019’dur. 750 sözcüğü geçmeyen bildiri özetlerini bu tarihe kadar gönderebilirsiniz. 
Sempozyum takvimi açısından önemli bilgiler aşağıda, diğer ayrıntılı bilgiler web sitemizin “toplantılar” sekmesi altında belirtilmektedir. 2019 yılı Ekim ayında düzenlenecek toplantı için başvurularınızı bekliyoruz.
 
Prof. Dr. Oktay UYGUN
Sempozyum Düzenleme Kurulu adına
 
 
Sempozyum Takvimi
 
10 Aralık 2018: Sempozyum duyurusu ve bildiri özetlerinin gönderimi için çağrı
20 Nisan 2019: Bildiri özeti gönderimi için son gün
20 Mayıs 2019: Hakem değerlendirmesinden geçen ve kabul edilen özetlerin duyurulması. Bildiri tam metinlerinin gönderimi için çağrı
1 Ağustos 2019: Bildiri tam metni gönderimi için son gün
20 Eylül 2019: Kabul edilen tam metinlerin ve sempozyum programının duyurusu
01 Ekim 2019: Toplantıya dinleyici/tartışmacı olarak kayıt yaptırmak için son gün
18 Ekim 2019: Sempozyum açılış günü
devamını oku >>
ULUSAL SEMPOZYUM DUYURUSU 11/12/2018
Değerli Meslektaşlarımız,
Kamu Hukukçuları Platformu, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte, Cumhurbaşkanının birel ve düzenleyici işlemlerinin hukuki niteliği üzerine ulusal bir sempozyum düzenliyor. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgiler ekli dosyada ve KHP web sitesinde belirtilmektedir. 2019 yılı Ekim ayında düzenlenecek toplantı ulusal sempozyum formatında olup ilgilenen tüm meslektaşlarımızın bildiri ile katılımına açıktır.
Cumhurbaşkanının İşlemleri: Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi başlıklı toplantımıza bildiri özeti gönderimi için son gün 10 Mart 2019’dur. Toplantıya yalnızca dinleyici/tartışmacı olarak katılacak meslektaşlarımız 01 Ekim 2019 tarihine kadar kayıt yaptırabilirler. Toplantı ücretsizdir.
 
Her türlü soru, öneri ve talepleriniz için iletişim adreslerimiz:
 
khp2019@iku.edu.tr   -   info@kamuhukukculari.org

 
 
Cumhurbaşkanının İşlemleri
      Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi
 
 
18-19 Ekim 2019
İstanbul Kültür Üniversitesi, Şirinevler Yerleşkesi - İstanbul
 
 
 
Sempozyum Düzenleme Kurulu
 
Prof. Dr. Ülkü AZRAK, İstanbul Üniversitesi SBF (E.)
Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM, Kamu Hukukçuları Platformu İcra Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Oktay UYGUN, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Ömer KORKMAZ, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Ceren YILDIZ, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Nazlı Hilal DEMİR, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
 
Sempozyum Bilim Kurulu
 
Prof. Dr. Rona AYBAY, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Turan YILDIRIM, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Naz ÇAVUŞOĞLU, İstanbul Üniversitesi SBF (E.)
Prof. Dr. Yasemin ÖZDEK, Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Kemal GÖZLER, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi (E.)
Prof. Dr. Sultan ÜZELTÜRK, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ece GÖZTEPE, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. K. Burak ÖZTÜRK, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Burak GEMALMAZ, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Selda ÇAĞLAR, Trakya Üniversitesi İİBF
Doç. Dr. Ozan ERGÜL, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Didem YILMAZ, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
  
Sempozyum Takvimi
 
10 Aralık 2018: Sempozyum duyurusu ve bildiri özetlerinin gönderimi için çağrı
10 Mart 2019: Özet gönderimi için son gün
20 Nisan 2019: Hakem değerlendirmesinden geçen ve kabul edilen özetlerin duyurulması. Bildiri tam metinlerinin gönderimi için çağrı
10 Temmuz 2019: Tam metin gönderimi için son gün
20 Ağustos 2019: Kabul edilen tam metinlerin ve sempozyum programının duyurusu
01 Ekim 2019: Toplantıya dinleyici/tartışmacı olarak kayıt yaptırmak için son gün
18 Ekim 2019: Sempozyum açılış günü
 
 
TOPLANTININ AMACI VE ÖNEMİ
 
2017 Anayasa değişikliği ile hükümet sistemine ilişkin getirilen yeni düzenlemeler değişik boyutlarıyla kamuoyunda tartışılmaktadır. Konu, halkoylamasına giden süreçte,  kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, anayasanın üstünlüğü, hukuk devleti gibi temel anayasal ilkeler bakımından çeşitli platformlarda ele alınmıştı. 2017 Anayasa değişikliğinin uygulamada en büyük belirsizlik yaratan kısmı Cumhurbaşkanının işlemleridir. Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten bu güne dek geçen sürede, Cumhurbaşkanının “karar”, “kararname”, “yönetmelik” gibi formlarda gerçekleştirdiği birel işlemlerin veya düzenleyici işlemlerin hukuki niteliğine ilişkin ciddi tereddütler ve belirsizlikler oluştuğu görülüyor. Bu nedenle, olağan ve olağanüstü dönemlerde Cumhurbaşkanı işlemlerinin özellikle anayasa hukuku, idare hukuku ve ceza hukuku bakımından incelenmesi ihtiyacı doğmuştur. Sempozyumun amacı, Cumhurbaşkanı işlemlerinin idari, teşrii veya sui generis karakterinin ortaya konmasına, normlar hiyerarşisindeki yerinin belirlenmesine ve denetlenmesine ilişkin problemlerin çözümüne katkı sağlamaktır.  
 
Bildiri Özetleri ve Tam Metin Bildiriler
 
Bildiri özetleri 750 sözcüğü geçmemelidir (yaklaşık iki sayfa).
Bildiri özetinin sonuna 100 sözcüğü geçmeyen bir özgeçmiş eklenmelidir.
Bildiri tam metni 8000 sözcüğü geçmemelidir.
Bildirilerin sunumunun ardından, yayımlanacak nihai bildiri metinleri için sözcük/sayfa sınırlaması yoktur.
 
İletişim ve Diğer Bilgiler
 
Bildiri özetleri ve bildiri tam metinlerini aşağıda belirtilen e-posta adreslerimize gönderebilirsiniz. Aynı adresleri sempozyum hakkında her türlü soru, öneri ve talepleriniz ile dinleyici/tartışmacı olarak toplantıya kayıt yaptırmak için kullanabilirsiniz.

khp2019@iku.edu.tr   -   info@kamuhukukculari.org
 
Sempozyuma gönderilen bildiriler, yazarın kimliği gizli tutularak, Bilim Kurulu üyelerinden seçilen iki hakemin değerlendirmesine sunulacaktır.
Sempozyuma katılım ücretsizdir.
 
Sempozyumda bildiri sunan ve bildirileri yorumlayan meslektaşlarımızın ulaşım ve konaklama giderleri karşılanacaktır. 
 

devamını oku >>
Hukuk ve Adalet Toplantısı Son Başvuru Tarihi 08/04/2018
Değerli Meslektaşlarımız,
Kamu Hukukçuları Platformu’nun Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte 21-23 Nisan 2018 tarihlerinde düzenleyeceği HUKUK ve ADALET konulu toplantı başvurularının bu yıl doğrudan toplantı mekanındaki tesise (Doğa Tatil Köyü’ne) yapılacağını daha önce duyurmuştuk.
Doğa Tatil Köyü yönetimi, tesise toplantımız için yapılan başvurulara öncelik vermekte ve indirimli fiyat uygulamaktadır. Ancak, toplantı tarihi 23 Nisan nedeniyle üç günlük tatile denk geldiğinden, toplantı dışında da tesise rezervasyon başvuruları artmıştır. Doğa Tatil Köyü yönetimi, Hukuk ve Adalet konulu toplantımıza katılacak meslektaşlarımızın bir sorunla karşılaşmamak için, başvurularını 10 Nisan 2018 Salı akşamına kadar yapmalarını beklemektedir.
Hukuk ve Adalet konulu toplantımıza katılım bakımından son başvuru tarihinin dikkate alınarak hareket edilmesi, çıkabilecek pek çok sorunu önleyecektir.
 
Toplantıda görüşmek dileğiyle,
Sevgi ve saygılarımızla
 
Prof. Sultan Üzeltürk
Prof. Oktay Uygun
 
(Not: Toplantıya bildiri sahibi, yorumcu ve oturum başkanı sıfatıyla katılanların rezervasyonları toplantı düzenleme kurulu tarafından yapılmıştır.)
 
Doğa Tatil Köyü için rezervasyon, telefon veya e-posta ile yapılmaktadır.
Tel: 0216.7112020
E-posta:
doga.reception@yeditepe.edu.tr

Tesise girişler 20 Nisan Cuma öğleden sonra, tesisten çıkışlar 23 Nisan Pazartesi öğlen yapılacaktır. Üç gece tam pansiyon konaklama için, tesis, katılımcılarımıza indirim uygulamaktadır. Konaklama ücretine oda, kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri dahildir. İndirimli fiyatlar şöyledir:
 
Tam Pansiyon Kişi Başı Günlük Ücret
Tek Kişilik Oda 245 TL
İki Kişilik Oda 175 TL
Üç Kişilik Oda 165 TL
Dört Kişilik Oda 155 TL
 
Üç günlük tam pansiyon ücretler de şöyledir:
 
Tam Pansiyon Kişi Başı Üç Günlük Ücret
Tek Kişilik Oda 735 TL
İki Kişilik Oda 525 TL
Üç Kişilik Oda 495 TL
Dört Kişilik Oda 465 TL
 
devamını oku >>
Hukuk ve Adalet Toplantısı Kadıköy-Şile servis duyurusu 05/04/2018
Değerli meslektaşlarımız,
Kamu Hukukçuları Platformunun Yeditepe Üniversitesi ile birlikte Şile/İstanbul, Doğa Tatil Köyü’nde 21-23 Nisan 2018 tarihlerinde düzenleyeceği Hukuk ve Adalet konulu toplantıya katılmak üzere otelde rezervasyon yaptırmış katılımcılarımız için gidiş-dönüş ulaşım imkanı sağlanacaktır. Kendi aracıyla veya toplu taşıma araçlarıyla tesise gitmeyi tercih etmeyen katılımcılarımız, 20 Nisan Cuma akşamı saat 19.00, 20.00 ve 21.00’de Kadıköy’den kalkacak servisleri kullanabilirler. Servisler 25’er kişiliktir. Ulaşımın düzenli sağlanması bakımından, servis kullanmak isteyen katılımcılarımızın info@kamuhukukculari.org adresine mesaj göndermeleri ve teyidini almaları gerekmektedir. Lütfen, mesajınızda hangi saatteki servisi kullanmak istediğinizi ve kişi sayısını belirtiniz. Servisler Kadıköy’deki Karaköy iskelesinin yanında bulunan Haldun Taner tiyatro binasının önünden kalkacaktır. Toplantının bitiminde, 23 Nisan Pazartesi günü, servisler Şile’deki tesisten 10.00’da hareket edecek, iki saatlik bir şehir turunun ardından katılımcılarımızı Kadıköy’e Haldun Taner tiyatrosunun önüne bırakacaklardır. Servis kullanacak katılımcılarımızın 16 Nisan Pazartesi akşamına kadar yukarıda belirtilen e-posta adresine taleplerini iletmelerini bekliyoruz.
Servis Saatleri
20 Nisan Cuma
19.00
20.00
21.00
Yer: Kadıköy Haldun Taner tiyatro binası önü (Karaköy iskelesinin yakınında)

devamını oku >>
Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013