DUYURULAR

KHP Altıncı Toplantısı için İade İmkanı Bulunmayan Uçak Bileti Almış Üyelerimiz Hakkında 19/11/2016
KHP VI toplantısının Kıbrıs’ta yapılacağına güvenerek erken bilet almış olan KHP üyelerinin dikkatine
 
Değerli meslektaşlarımız,
 
2011 yılında Kıbrıs’ta yaptığımız ikinci toplantımızda katılımcıların iki gecelik konaklamaları YDÜ tarafından karşılanmıştı. Altıncı toplantımızı gerçekleştirmek üzere Eylül başında YDÜ’ye sunduğumuz yeni projemizde, konaklamaların yine YDÜ tarafından karşılanması talebi mevcuttu. Bu talebimiz Ekim ayının ikinci yarısına kadar herhangi bir itirazla karşılaşmadı. Biz de, bunun üzerine, sizlere gönderdiğimiz  çağrı yazımızda, iki gecelik konaklamanın YDÜ tarafından karşılanacağını, uçak giderlerinin katılımcılara ait olduğunu, bu giderlerin makul ölçüde kalabilmesinin erken bilet alımına bağlı olduğunu bildirdik. Ancak çok daha  sonraki bir tarihte, üniversite yetkilileri bize, bildiri sahipleri  ve yorumcular dışında kalan katılımcıların konaklama giderlerini üstlenemeyecekleri bilgisini verdiler. Sorunu alternatif önerilerle çözmeye çalıştık ve buna bağlı olarak 23 Ekim 2016 tarihli duyurumuzla, konaklama durumu açıklığa kavuşuncaya kadar meslektaşlarımızın uçak biletlerini almakta acele etmemelerini rica etmek zorunda  kaldık.
 
Bununla birlikte, uçak biletini 23 Ekim tarihli duyurumuzdan önce almış bulunan meslektaşlarımız olabilir.  Bu biletlerden  iade imkânı bulunmayanların giderlerini karşılamak istiyoruz. Adını vermek istemeyen bir sponsor bu konuda bize yardımcı olacak.
 
23 Ekim 2016 tarihinden önce bilet almış bulunan meslektaşlarımızın,  iade imkanı olamayan bilet bilgilerini banka hesap numaralarıyla birlikle 30 Kasım 2016’ya kadar e posta yoluyla bize göndermeleri halinde, yaptıkları harcamalar kendilerine iade edilecektir.
 
İletişim adreslerimiz: 
info@kamuhukukculari.org   -   khp_2013@yahoo.com.tr
 
KHP Girişim ve İcra Kurulu

devamını oku >>
Altıncı Toplantının İptali Hakkında 14/11/2016
Değerli meslektaşlarımız,
Kamu Hukukçuları Platformu’nun Yakın Doğu Üniversitesi ile birlikte 28-29 Ocak 2017 tarihlerinde Kıbrıs’ta düzenleyeceği Kamu Hukukunun Dönüşümü konulu toplantı ile ilgili bazı sıkıntıların yaşandığı konusunda 23 Ekim 2016 tarihli duyurumuzla sizleri bilgilendirmiş, uçak biletlerinin durum kesinleşene kadar alınmamasını rica etmiştik. O tarihten bugüne dek, başta İcra Kurulumuzun değerli başkanı Prof. Fazıl Sağlam olmak üzere, toplantının Girişim Kurulu’nda görev alan meslektaşlarımızın mevcut sorunları aşmak için gösterdiği çabalar olumlu bir sonuç vermedi. Toplantıyı birlikte düzenleyeceğimiz Yakın Doğu Üniversitesi, özellikle meslektaşlarımızın konaklama ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yardımcı olamayacaklarını belirttiler. 2011 tarihli ikinci toplantımızı da bu üniversite ile birlikte düzenlemiştik. Yeni toplantı için taleplerimizi 2011 tarihli toplantıda sağlanan imkanlara göre büyük ölçüde sınırlamamıza rağmen, taleplerimiz karşılanamadı. Bildiğiniz gibi, KHP toplantıları, konuların derinliğine analiz edildiği ve meslektaşlarımızın görüşmesine, kaynaşmasına imkan sağlayan geniş katılımlı etkinliklerdir. Toplantılarımızın bu niteliğini sürdürmek istiyoruz. O nedenle, altıncı toplantımızın 28-29 Ocak 2017 tarihlerinde Kıbrıs’ta yapılamayacağını üzülerek bildiriyoruz.

Altıncı toplantımızı bir kaç ay erteleyerek Ankara veya İstanbul gibi büyük şehirlerimizden birinde yapmayı değerlendiriyoruz. Bu konudaki gelişmelerden sizleri haberdar edeceğiz. Altıncı toplantının iptali nedeniyle meslektaşlarımızın programlarında neden olduğumuz karışıklık için özür dileriz. Bütçesi ve sekretaryası olmayan, tümüyle meslektaşlarımızın gönüllü çabalarıyla yürütülen yıllık toplantılarımızda, bütün dikkatimize rağmen, bu tür olumsuzlukların ortaya çıkma ihtimalini sıfırlamak mümkün olmuyor.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.
 

KHP İcra ve Girişim Kurulu
 
devamını oku >>
KHP Altıncı Toplantı Başvuruları Hakkında 23/10/2016
Değerli meslektaşlarımız,
Kamu Hukukçuları Platformu’nun Yakın Doğu Üniversitesi ile birlikte 28-29 Ocak 2017 tarihlerinde Kıbrıs’ta düzenleyeceği Kamu Hukukunun Dönüşümü konulu toplantıya katılım için gelen başvuruların sayısı önceki toplantılara oranla daha yüksek düzeyde. İlginize çok teşekkür ediyoruz.
Yakın Doğu Üniversitesi ile yaptığımız son görüşmede bize tanınacak konaklama imkanları bakımından bazı sıkıntıların bulunduğu anlaşılmıştır. En kısa sürede bu sıkıntıları aşmak için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Yine de, her olasılığı dikkate alarak, toplantıya katılmak isteyen meslektaşlarımızın uçak biletlerini almakta acele etmemeleri yararlı olacaktır. Biletini almamış meslektaşlarımızın,  toplantının belirtilen yer ve tarihte yapılacağına ve konaklama rezervasyonunun kesinleştiğine dair bildirimimizi beklemelerini rica ediyoruz. Bu konudaki gelişmeleri web sitemizden duyuracağız ve e-posta adreslerinize ileteceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.  

devamını oku >>
KHP Altıncı Toplantısı 01/10/2016
Değerli Meslektaşlarımız,
 
Kamu Hukukçuları Platformu’nun (KHP) “Kamu Hukukunun Dönüşümü” başlıklı altıncı toplantısını 28 ve 29 Ocak 2017 tarihlerinde Kıbrıs’ta gerçekleştireceğiz. Mayıs 2011 tarihli ikinci toplantımızda olduğu gibi, bu toplantımızı da Yakın Doğu Üniversitesi ile birlikte düzenliyoruz.
 
2000’li yıllarda gerek Türkiye’de, gerekse KKTC’de kamu hukuku alanında bir dönüşüm yaşanıyor. Her geçen gün büyük bir derinlik kazanan bu dönüşümün kamu hukukunun temel ilkeleri, kurumları ve uygulamalarında köklü değişikliklere, ciddi kırılmalara ve beklenmedik sarsıntılara yol açtığına tanıklık ediyoruz. Söz konusu dönüşümün Türkiye ve Kıbrıs’ta aynı çizgide ilerlemediği görülüyor. Hatta denebilir ki, iki ülke arasındaki farklılıklar niteliksel bir boyutta. Bu farklılıkların odağında otoriterleşme,  demokratikleşme, iç ve dış barış kavramları yer alıyor. İşte bu toplantı, gerek bildiri ve yorumlarıyla ve gerekse kamu hukukçuları arasında yaşanacak canlı bir akademik tartışma ortamıyla Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta güçler ayrılığı, çoğulcu demokrasi, hukukun üstünlüğü,  insan hakları ile iç ve dış barış gibi değerlerin toplumlara getireceği  kazanımlar ile bu değerlerden uzaklaşmanın yaratacağı tehlikeler konusunda  edinilen deneyimlerin verimli bir paylaşımını sağlayacaktır.
 
Toplantı programımızın ayrıntılarını web sitemizde bulabilirsiniz. Programın Türkiye bölümüyle ilgili olarak bildiri sahipleriyle yorumcuların onayları alınmıştır. Kıbrıs bölümündeki konuşmacılarımızın henüz tamamının katılımı teyid edilemediğinden, programın o kısmında bazı değişiklikler olabilir.
 
Toplantıda sunulacak bildiri metinleri toplantı tarihinden bir ay önce web sitemiz üzerinden tüm katılımcılarımıza ulaştırılmaktadır. Yorumcularımız için toplantı öncesinden yazılı metin sunma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bununla birlikte, metnini yazılı olarak önceden gönderen ve web sitemizde yayımlanmasını isteyen yorumcularımızın metinleri de sizlere iletilecektir.
 
Toplantı ile ilgili hazırlıklarının üniversite bütçesine uygun bir biçimde planlanabilmesi ve özellikle üniversitenin konaklama tesislerinde gerekli rezervasyonların yapılabilmesi  için, katılımcı sayısının önceden belirlenmesi gerekmektedir.  Bu nedenle, arkadaşlarımızın en geç 21 Ekim 2016 tarihine kadar toplantıya katılıp katılmayacaklarını web sitemizdeki İLETİŞİM sekmesinde bulunan formu doldurarak bize bildirmelerini istiyoruz. Başvurunuzu KHP_2013@yahoo.com.tr adresine de yapabilirsiniz. Her iki seçenekte de, konaklama talebiniz varsa, lütfen “konaklama talep ediyorum” ifadesini kullanınız. Bu ifadeyi içermeyen başvurular için konaklama tesisinde rezervasyon yapılmayacaktır.
 
Katılımcıların iki günlük konaklama gideri, toplantı süresince verilecek yemek vb. giderler YDÜ tarafından karşılanacaktır.  Ayrıca Ercan Havaalanı ile  konaklama tesisleri arasındaki transferler de YDÜ tarafından sağlanacaktır. Uçak giderleri katılımcılara aittir. Bu giderlerin makul ölçüde kalabilmesi, ancak erken bilet alma yoluyla sağlanabilir.
 
Katılımcılar için hazırlanacak “Katılım Sertifikası”nı, ulaşım giderinizi kendi kurumunuzdan talep etmek için kullanabilirsiniz. Kıbrıs’a eşleriyle birlikte gelecek olanların konaklama ek giderlerinin de kendilerince karşılanması gerekmektedir. Ancak rezervasyonun buna göre yapılabilmesi için bu talebin refakatçı adı da belirtilmek suretiyle göndereceğiniz mesajda belirtilmesi gerekmektedir.
 
Ayrıca konaklama giderlerini en aza indirmek üzere, aynı odada kalmayı gönüllü kabul edip bize bildiren arkadaşlarımızın, toplantının organizasyonuna büyük kolaylık ve  katkı sağlamış olacaklarını da belirtmek isteriz.
 
Kesin konaklama yer ve listesi,  toplantıdan bir kaç hafta önce  ilân edilecektir.  Sonradan ortaya çıkabilecek bir mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak olan arkadaşlarımızın bizleri derhal bilgilendirmesi, konaklama imkanından bir başka meslektaşımızın yararlanabilmesi bakımından önem taşımaktadır.
 
Toplantı konusuyla ilgilenen meslektaşlarımıza ulaşmak için adres listemizi elimizden geldiği ölçüde güncelleştirmeye çaba gösterdik. Birkaç yıldan beri listede kalıcılığı ve saydamlığı sağlamak üzere web sayfamızda  başvuru formlarını ve mevcut listeyi görüşlerinize hazır tutuyoruz. Ancak web sayfamızdaki listede, henüz  yansıtılmamış kayıt ve değişikliklerden dolayı eksiklikler olabilir. Bu nedenle sizlerden ricamız, toplantımızın duyurusunu kendi kurumunuzda kendi olanaklarınızla bir kez daha ilgili meslektaşlarımıza iletmeniz ve dileyenlerin form doldurarak listemize kaydolmasını sağlamanızdır.  Kayıt formu ve koşulları web sitemizin “KATILIMCILAR” başlıklı bölümüne girilerek öğrenilebilir.
 
KHP’nin Kamu Hukukunun Dönüşümü başlıklı altıncı toplantısına katılmanız bizleri mutlu edecektir. Selam, sevgi ve saygılarımızla.
 
Prof. Dr. Fazıl Sağlam  -  Prof. Dr. Oktay Uygun
Kamu Hukukçuları Platformu Girişim ve İcra Kurulu adına
devamını oku >>
Bildiri Metni: Doç. Dr. Ece Göztepe 26/05/2015
Değerli Meslektaşlarımız,
30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştireceğimiz "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru" konulu toplantımızda Doç. Dr. Ece Göztepe tarafından sunulacak “Alman Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Türk Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararlarının Değerlendirilmesi” başlıklı bildiri metni web sitemizde yayımlanmıştır.
devamını oku >>
Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013