DUYURULAR

2020 9. KAMU HUKUKÇULARI PLATFORMU ULUSAL SEMPOZYUM DUYURUSU 18/02/2020
Değerli Meslektaşlarımız,
Kamu Hukukçuları Platformu, İ.D. Bilkent Üniversitesi ile birlikte, yargının hukuk devletini korumadaki rolü üzerine ulusal bir sempozyum düzenliyor. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgilerKHP web sitesinde belirtilmektedir. 2020 yılı Ekim ayında düzenlenecek toplantı ulusal sempozyum formatında olup ilgilenen tüm meslektaşlarımızın bildiri ile katılımına açıktır.
“Yargının Hukuk Devletini Korumadaki Rolü ve Yargı Kararlarının Yerine Getirilmesi Sorunu”
 başlıklı toplantımıza bildiri özeti gönderimi için son gün 23 Mart 2020’dir.


Yargının Hukuk Devletini Korumadaki Rolü
ve
Yargı Kararlarının Yerine Getirilmesi Sorunu

 
ULUSAL SEMPOZYUM
İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kamu Hukukçuları Platformu (KHP)
9-10 Ekim 2020
İ.D. Bilkent Üniversitesi, Bilkent/ANKARA

 
 
Sempozyum Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Ülkü AZRAK, İstanbul Üniversitesi SBF (E.)
Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM, Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Kamu Hukukçuları Platformu İcra Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ece GÖZTEPE, İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Zülfiye YILMAZ, İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
Sempozyum Bilim Kurulu
Prof. Dr. Rona AYBAY, Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Turan YILDIRIM, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Oktay UYGUN, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Naz ÇAVUŞOĞLU, İstanbul Üniversitesi SBF (E.)
Prof. Dr. Yasemin ÖZDEK, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Kemal GÖZLER, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi (E.)
Prof. Dr. Sultan ÜZELTÜRK, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Selda ÇAĞLAR, Trakya Üniversitesi İİBF
Prof. Dr. Burak GEMALMAZ, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Ayhan TEKİNSOY, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. K. Burak ÖZTÜRK, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Ozan ERGÜL, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Didem YILMAZ, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
Sempozyum Takvimi
18 Şubat 2020: Sempozyum duyurusu ve bildiri özetlerinin gönderimi için
çağrı
23 Mart 2020: Bildiri özeti gönderimi için son gün
30 Mart 2020: Hakem değerlendirmesinden geçen ve kabul edilen özetlerin duyurulması. Bildiri tam metinlerinin gönderimi için çağrı
15 Ağustos 2020: Bildiri tam metni gönderimi için son gün
25 Eylül 2020: Kabul edilen tam metinlerin ve sempozyum programının duyurusu
30 Eylül 2020: Toplantıya dinleyici/tartışmacı olarak kayıt yaptırmak için
son gün
9 Ekim 2020: Sempozyum açılış günü
 

 • Bildiri sunmak isteyenlerin en az “Doktor” unvanlı olması,
 • Bildiri özetlerinin en fazla 750 sözcükten oluşması,
 • Bildiri özetinde sahibinin adı, soyadı, akademik unvanı, varsa kurumuna ilişkin bilgileri ve iletişim adresini içermesi gerekmektedir.
 
TOPLANTININ AMACI VE ÖNEMİ
 
2017 Anayasa değişikliği ile hükümet sistemine ilişkin yeni düzenlemeler, yaklaşık iki yıllık uygulamanın ardından tartışılmaya devam etmektedir. Tek-başlı yürütmenin Türkiye’nin idari yapısına getirdiği değişiklik ve sorunlar, yasama organının işlevsizleştirilmesi, yasama ile yürütme arasındaki asimetrik ilişki ve sistemdeki boşluklar için alınan fiili önlemler, hukukçu ve siyasetçilerin temel tartışma konuları olarak karşımıza çıkmaktadır.
İstikrarlı hukuk devletlerinde hükümet sistemi tercihinden bağımsız bir devlet işlevi olarak görülen yargı ise, özellikle köklü sistemsel değişikliklerde, kaçınılmaz olarak sistemin istikrarı ile denetim mekanizmalarının etkililiği sorununda tartışmanın bir parçası haline gelmektedir.
Kamu Hukukçuları Platformu’nun 9. toplantısında yargının yapısal ve işlevsel sorunlarının ele alınması amaçlanmaktadır. Tebliğlerin diğer konuların yanında, tüketici olmamakla birlikte,

 • Olağanüstü hal dönemindeki mevzuattan kaynaklanan yargısal sorunları,
 • İstinaf kanun yolundaki sorunları,
 • Ceza muhakemesindeki yeni muhakeme usullerini,
 • Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını ve uygulamalarını,
 • Yeni hükümet sisteminde idari yargı denetiminde ortaya çıkan sorunları,
 • Türkiye'de güncel olağanüstü yargılama usullerini,
 • Yargı bağımsızlığına ilişkin uluslararası hukuk standartları bakımından Türkiye yargı sisteminin değerlendirilmesini,
 • Yargı etiği ilkeleri karşısında Türkiye’deki yargı uygulamasını,
 • Yargının yönetimi bakımından Hâkimler ve Savcılar Kurulunun yapısını ve kararlarını,
 • Yargı kararlarının yerine getirilmesine ilişkin sorunları
 
ele alması ve bu sorunların çözümüne katkıda bulunması beklenmektedir.   

devamını oku >>
Mümtaz Soysal Hocayı Kaybettik 12/11/2019
 
Prof. Dr. Mümtaz Soysal Hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Işıklar içinde yatsın.
 
Mümtaz Hoca KHP’nin 2011 Kıbrıs toplantısına katılmış, “Anayasal Demokrasi ve Üniter Devlet” başlıklı oturumda bir bildiri sunmuştu. Soldaki fotoğraf o toplantıda çekilmiştir. 
 
KHP İcra Kurulu Başkanı Fazıl Sağlam’ın Mümtaz Hoca ile ilgili yazısını sizlerle paylaşıyoruz. 
Sevgili arkadaşlar,
İbrahim Kaboğlu, Sibel İnceoğlu, Mustafa Ertin, Arzu Becerik, Tolga Şirin ve Ece Göztepe’nin Mümtaz Soysal ile ilgili iletilerini buruk bir hüzünle okudum. Özellikle İbrahim Hoca’nın işaret ettiği “Dinamik Anayasa Anlayışı”, “Bugün’e nasıl gelindiğini açıklayabilecek kadar güncelliğini koruyor. Akşama doğru eve ulaşmak üzere yürürken Cumhuriyet’ten arayıp bir şeyler söylememi istediler. Donakaldım. “Şu anda ayaküstü ne söylesem içime sinmeyecek; beni affedin. Becerebilirsem belki bir yazı gönderirim” gibi bir şeyler söyledim. Becerebilir miyim bilmiyorum.
Ama yazmayı düşündüğüm anılardan bir kesitini Mümtaz Hoca’yı anmak üzere sizlerle paylaşmak istedim:

1) İş Hukuku doktorası için gittiğim Köln’den döndükten sonra doğrudan SBF AYH kürsüsüne başvurdum. Benimle birlikte başvuranların sayısı otuzu aşıyordu. Önce dil sınavına girdik. Sınavdan sonra Bahri Hoca, Mümtaz Soysal hapiste olduğu sürece bilim sınavını yapmayacağını, resmen seçilmiş bir jüri olsa bile, kürsünün tüm elemanlarının görüşü alınmadan asistan belirlemenin kürsü geleneğine aykırı olduğunu, ama sınava katılma hakkımızın saklı tutulacağını, bu nedenle adreslerimizi ve telefon numaralarımızı sekretere bırakmamızı istedi. Gerçekten de bir yıl kadar sonra yeniden sınava çağrıldığımda, Mümtaz Hoca, hapisten yeni çıkmış kısa saçlarıyla sınavı dinleyici olarak izliyordu. Böylece kürsüdeki ilk ciddi eğitimimi giriş sınavı sırasında aldığımı söyleyebilirim.  

2) Yetmişli yılların ikinci yarısında SBF’de İnsan Hakları Merkezi kurulmuştu. İki yıl kadar önce o merkez kapatıldı ve  tabelası kurtarılarak Cem Eroğul ve benim de katıldığım bir törenle Mülkiyeliler Birliği girişine çakıldı.  Merkezin ilk uluslararası Toplantısı, Tarabya Otelinde yapılmıştı. Üç gün süren toplantıda Türkiye adına bildiriyi Mümtaz Soysal sundu. Aynı toplantıda ÜNESCO İnsan Hakları ve Barış Bölümü Müdürü Karel Vasak, Unesco’nun bu yıl ilk kez vereceği insan hakları eğitimi ödülünün Mümtaz SOYSAL’a verildiğini açıkladı. Mümtaz Hoca’nın bildirisi misafirlerde çok büyük bir ilgi uyandırmıştı. Sorular arka arkaya gelmeye başladı. Önceleri ayırdına varamadım, ama, birden ilginç bir olay dikkatimi çekti: Mümtaz Hoca kendisine hangi dilde soru sorulmuşsa, büyük bir doğallıkla aynı dilde cevap veriyordu. O gün Mümtaz Soysal bana yalnızca Hocam olarak değil, gerçek anlamda uluslararası kapasitede bir bilim adamıyla aynı kürsüsünde olmanın onurunu yaşattı.

3) Derslerini dinlemekten büyük bir keyif alıyordum. Sınıfa girdiği zaman konuşmaların kesilmesi için hiç hareket etmeden beklerdi. Kimi zaman bu bekleyiş, sınıfta çıt çıkmayana kadar sürerdi. Sonradan öğrendim. Bu tavır öğrenciler ve asistanlar arasında “Mümtaz çekmek” olarak anılıyormuş. Öğrenciye bağırıp çağırmadan sınıfta sessizlik sağlamanın inceliğini ondan öğrendik. Öğrenci boykotlarının hâlâ süregeldiği bir dönemde pos bıyıklı babayiğit bir öğrenci sınıfa daldı. “Haydi arkadaşlar boykot kararı var; herkes dışarı!!!” diyecek oldu. O vakur sakinliği ve soğukkanlılığı ile tanıdığımız Mümtaz Soysal, bir anda “Sen kimin dersinden öğrenci alıyorsun” diye parlayıp öğrencinin üzerine yürüdü ve yaka-paça dışarı attı da öğrencinin gıkı çıkmadı. Hiç unutamadığım olaylardan biridir.

4) Kamu Hukukçuları Platformu’nun ikinci toplantısı Kıbrıs’ta yapıldı. Toplantının ikinci gününde 3. Oturum, Anayasal Demokrasi ve Üniter Devlet” başlığını taşıyordu. Oturum Başkanı Mümtaz Soysal’dı. Bildiriyi İbrahim Kaboğlu sunacaktı.  Attila NALBANT ,Sezgin TANRIKULU ve İlker Gökhan ŞEN yorumcu olarak katılacaklardı. Toplantıya on gün kala Kaboğlu, Nalbant ve Tanrıkulu birkaç gün arayla önemli mazeretleri olduğunu bildirdiler. Kısacası Mümtaz Bey’in yöneteceği bir oturum kalmamıştı. Telefona sarıldım. Durumu anlatmaya çalıştım. Sesim titriyordu. Muzip bir ses tonuyla “Ne yani, sen şimdi benden bu boşluğu dolduracak bir konuşma mı bekliyorsun?” diye sordu. “Evet Hocam. Tam da bunu istiyorum, ama bir hafta kaldı, söylemeye dilim varmıyor.” diye cevap verdim. “Tamam, tamam sakin ol” diye beni rahatlattı. “Merak etme ben bu konuşmayı yapacağım. Benden sonra o genç arkadaş da katkısını sunar” dedi ve Kıbrıs’a gelip bir saatlik bir konferans sundu. Gerisin ben anlatmayayım.  Lütfen, “Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi” başlıklı kitabın 313 – 360. sayfaları arasındaki bölüme bakın ve Mümtaz SOYSAL’ın yaptığı konuşmayla nasıl bir canlı tartışma ortamı yarattığını okuyun.

Kendisini minnet, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Işık içinde yatsın.
Fazıl Sağlam
 
devamını oku >>
ULUSAL SEMPOZYUM BAŞVURULARI 09/08/2019
Değerli Meslektaşlarımız,
 
Kamu Hukukçuları Platformunun İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde düzenleyeceği Cumhurbaşkanının İşlemleri: Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi konulu sempozyumun hazırlıkları devam etmektedir. Sempozyuma dinleyici/tartışmacı olarak katılmak üzere üyelerimizden başvurular almaya başladık. Başvuruların düzenli biçimde alınması ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, internet üzerinden ulaşılabilecek bir başvuru formu oluşturduk. Lütfen başvurularınızı bu formu doldurarak bize iletiniz.
Sevgi ve saygılarımızla
 
Oktay Uygun
Sempozyum Düzenleme Kurulu adına
 
Başvuru formunu aşağıdaki linki izleyerek doldurabilirsiniz.
https://forms.gle/5NfHowNf4u3vAinr7
devamını oku >>
ULUSAL SEMPOZYUM DUYURUSU: Son Başvuru Tarihi Uzatıldı 01/03/2019
Değerli Meslektaşlarımız,
 
Kamu Hukukçuları Platformunun İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte Cumhurbaşkanının birel ve düzenleyici işlemlerinin hukuki niteliği üzerine düzenleyeceği ulusal sempozyumun duyurusunu 10 Aralık 2018’de yapmıştık. Sempozyum için bildiri özetleri almaya başladık. Bazı meslektaşlarımızın talebi üzerine, sempozyum takviminin de uygun olmasını dikkate alarak bildiri özeti gönderimi için son tarihi daha ileriye çektik. Bildiri özeti gönderimi için son tarih 10 Mart 2019 değil, 20 Nisan 2019’dur. 750 sözcüğü geçmeyen bildiri özetlerini bu tarihe kadar gönderebilirsiniz. 
Sempozyum takvimi açısından önemli bilgiler aşağıda, diğer ayrıntılı bilgiler web sitemizin “toplantılar” sekmesi altında belirtilmektedir. 2019 yılı Ekim ayında düzenlenecek toplantı için başvurularınızı bekliyoruz.
 
Prof. Dr. Oktay UYGUN
Sempozyum Düzenleme Kurulu adına
 
 
Sempozyum Takvimi
 
10 Aralık 2018: Sempozyum duyurusu ve bildiri özetlerinin gönderimi için çağrı
20 Nisan 2019: Bildiri özeti gönderimi için son gün
20 Mayıs 2019: Hakem değerlendirmesinden geçen ve kabul edilen özetlerin duyurulması. Bildiri tam metinlerinin gönderimi için çağrı
1 Ağustos 2019: Bildiri tam metni gönderimi için son gün
20 Eylül 2019: Kabul edilen tam metinlerin ve sempozyum programının duyurusu
01 Ekim 2019: Toplantıya dinleyici/tartışmacı olarak kayıt yaptırmak için son gün
18 Ekim 2019: Sempozyum açılış günü
devamını oku >>
ULUSAL SEMPOZYUM DUYURUSU 11/12/2018
Değerli Meslektaşlarımız,
Kamu Hukukçuları Platformu, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte, Cumhurbaşkanının birel ve düzenleyici işlemlerinin hukuki niteliği üzerine ulusal bir sempozyum düzenliyor. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgiler ekli dosyada ve KHP web sitesinde belirtilmektedir. 2019 yılı Ekim ayında düzenlenecek toplantı ulusal sempozyum formatında olup ilgilenen tüm meslektaşlarımızın bildiri ile katılımına açıktır.
Cumhurbaşkanının İşlemleri: Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi başlıklı toplantımıza bildiri özeti gönderimi için son gün 10 Mart 2019’dur. Toplantıya yalnızca dinleyici/tartışmacı olarak katılacak meslektaşlarımız 01 Ekim 2019 tarihine kadar kayıt yaptırabilirler. Toplantı ücretsizdir.
 
Her türlü soru, öneri ve talepleriniz için iletişim adreslerimiz:
 
khp2019@iku.edu.tr   -   info@kamuhukukculari.org

 
 
Cumhurbaşkanının İşlemleri
      Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi
 
 
18-19 Ekim 2019
İstanbul Kültür Üniversitesi, Şirinevler Yerleşkesi - İstanbul
 
 
 
Sempozyum Düzenleme Kurulu
 
Prof. Dr. Ülkü AZRAK, İstanbul Üniversitesi SBF (E.)
Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM, Kamu Hukukçuları Platformu İcra Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Oktay UYGUN, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Ömer KORKMAZ, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Ceren YILDIZ, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Nazlı Hilal DEMİR, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
 
Sempozyum Bilim Kurulu
 
Prof. Dr. Rona AYBAY, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Turan YILDIRIM, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Naz ÇAVUŞOĞLU, İstanbul Üniversitesi SBF (E.)
Prof. Dr. Yasemin ÖZDEK, Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Kemal GÖZLER, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi (E.)
Prof. Dr. Sultan ÜZELTÜRK, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ece GÖZTEPE, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. K. Burak ÖZTÜRK, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Burak GEMALMAZ, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Selda ÇAĞLAR, Trakya Üniversitesi İİBF
Doç. Dr. Ozan ERGÜL, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Didem YILMAZ, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
  
Sempozyum Takvimi
 
10 Aralık 2018: Sempozyum duyurusu ve bildiri özetlerinin gönderimi için çağrı
10 Mart 2019: Özet gönderimi için son gün
20 Nisan 2019: Hakem değerlendirmesinden geçen ve kabul edilen özetlerin duyurulması. Bildiri tam metinlerinin gönderimi için çağrı
10 Temmuz 2019: Tam metin gönderimi için son gün
20 Ağustos 2019: Kabul edilen tam metinlerin ve sempozyum programının duyurusu
01 Ekim 2019: Toplantıya dinleyici/tartışmacı olarak kayıt yaptırmak için son gün
18 Ekim 2019: Sempozyum açılış günü
 
 
TOPLANTININ AMACI VE ÖNEMİ
 
2017 Anayasa değişikliği ile hükümet sistemine ilişkin getirilen yeni düzenlemeler değişik boyutlarıyla kamuoyunda tartışılmaktadır. Konu, halkoylamasına giden süreçte,  kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, anayasanın üstünlüğü, hukuk devleti gibi temel anayasal ilkeler bakımından çeşitli platformlarda ele alınmıştı. 2017 Anayasa değişikliğinin uygulamada en büyük belirsizlik yaratan kısmı Cumhurbaşkanının işlemleridir. Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten bu güne dek geçen sürede, Cumhurbaşkanının “karar”, “kararname”, “yönetmelik” gibi formlarda gerçekleştirdiği birel işlemlerin veya düzenleyici işlemlerin hukuki niteliğine ilişkin ciddi tereddütler ve belirsizlikler oluştuğu görülüyor. Bu nedenle, olağan ve olağanüstü dönemlerde Cumhurbaşkanı işlemlerinin özellikle anayasa hukuku, idare hukuku ve ceza hukuku bakımından incelenmesi ihtiyacı doğmuştur. Sempozyumun amacı, Cumhurbaşkanı işlemlerinin idari, teşrii veya sui generis karakterinin ortaya konmasına, normlar hiyerarşisindeki yerinin belirlenmesine ve denetlenmesine ilişkin problemlerin çözümüne katkı sağlamaktır.  
 
Bildiri Özetleri ve Tam Metin Bildiriler
 
Bildiri özetleri 750 sözcüğü geçmemelidir (yaklaşık iki sayfa).
Bildiri özetinin sonuna 100 sözcüğü geçmeyen bir özgeçmiş eklenmelidir.
Bildiri tam metni 8000 sözcüğü geçmemelidir.
Bildirilerin sunumunun ardından, yayımlanacak nihai bildiri metinleri için sözcük/sayfa sınırlaması yoktur.
 
İletişim ve Diğer Bilgiler
 
Bildiri özetleri ve bildiri tam metinlerini aşağıda belirtilen e-posta adreslerimize gönderebilirsiniz. Aynı adresleri sempozyum hakkında her türlü soru, öneri ve talepleriniz ile dinleyici/tartışmacı olarak toplantıya kayıt yaptırmak için kullanabilirsiniz.

khp2019@iku.edu.tr   -   info@kamuhukukculari.org
 
Sempozyuma gönderilen bildiriler, yazarın kimliği gizli tutularak, Bilim Kurulu üyelerinden seçilen iki hakemin değerlendirmesine sunulacaktır.
Sempozyuma katılım ücretsizdir.
 
Sempozyumda bildiri sunan ve bildirileri yorumlayan meslektaşlarımızın ulaşım ve konaklama giderleri karşılanacaktır. 
 

devamını oku >>
Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013