2022
   -   
2021
   -   
2019
   -   
2018
   -   
2017
   -   
2015
   -   
2013
   -   
2012
   -   
2011
   -   
2010
   -   

Buradaki bağlantıdan toplantı programının güncellenmiş halini PDF formatında görüntüleyebilirsiniz.................

 

Kamu Hukukçuları Platformu

VI. Toplantı

KAMU HUKUKUNUN DÖNÜŞÜMÜ

29-30 Nisan 2017

Galatasaray Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul

 

Birinci Gün: 29 Nisan Cumartesi


AÇILIŞ KONUŞMALARI

(09.00 – 09.30)

Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Fazıl Sağlam, KHP İcra Kurulu Başkanı


BİLDİRİLER

(09.30 – 11.00)

Birinci Oturum

2000’li Yıllarda Türkiye’de Kamu Hukukunun ve Siyasetin Genel G.rünümü

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rona Aybay

1) Prof. Dr. Sultan .zeltürk, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 09.30 - 10.00

“Bildiri Başlığı.................................................”

2) Doç. Dr. Murat Sevinç, Ankara Üniversitesi SBF 10.00 - 10.30

“Bildiri Başlığı.................................................”

3) Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Sabancı Üniversitesi 10.30 - 11.00

“Bildiri Başlığı....................................................”


Çay – Kahve Arası (11.00 – 11.20)


YORUMLAR

(11.20 – 11.50)

İkinci Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Naz Çavuşoğlu

1) Prof. Dr. Korkut Boratav, Ankara Üniversitesi SBF E. Öğretim Üyesi 11.20 – 11.35

2) Dr. Özkan Agtaş, Ankara Üniversitesi SBF Öğretim Üyesi 11.35 – 11.50


TARTIŞMA (1. B.lüm)

(11.50 – 13.00)

..üncü Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Naz Çavuşoğlu

Katılımcıların Katkıları


Öğle Yemeği Arası (13.00 – 14.15)


 

BİLDİRİLER

(14.15 – 15.45)

Dördüncü Oturum

Türkiye’de Hukukun Yapısal D.nüşümü ve Yasama Süreci

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu

1) Yrd. Doç. Ozan Ergül TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi 14.15 - 14.45

“Bildiri Başlığı...................................................”

2) Yrd. Doç. Dr. Ayşe Cebeci, Harran Üniversitesi İİBF 14.45 - 15.15

“Bildiri Başlığı...................................................”

3) Doç. Dr. Fahri Bakırcı, Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi 15.15 - 15.45

“Bildiri Başlığı.....................................................”


Çay – Kahve Arası (15.45 – 16.05)


YORUMLAR

(16.05 – 16.35)

Beşinci Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu

1) Yrd. Doç. Dr. Muammer Ketizmen, Hacettepe Üniv. Hukuk Fakültesi 16.05 - 16.20

2) Prof. Dr. Yasemin Özdek, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 16.20 - 16.35

TARTIŞMA (2. B.lüm)

(16.35 – 18.00)

Altıncı Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu

Katılımcıların Katkıları

 

İkinci Gün: 30 Nisan Pazar


DEĞERLENDİRME

(10.00 – 11.30)

Yedinci Oturum

Bildiri Sunanların Yorum ve Eleştiriler Üzerine Değerlendirmeleri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu

Prof. Dr. Sultan .zeltürk, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10.00 - 10.15

Doç. Dr. Murat Sevinç, Ankara Üniversitesi SBF 10.15 – 10.30

Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Sabancı Üniversitesi 10.30 – 10.45

Yrd. Doç. Ozan Ergül, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi 10.45 – 11.00

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Cebeci, Harran Üniversitesi İİBF 11.00 – 11.15

Doç. Dr. Fahri Bakırcı, Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi 11.15 – 11.30


Çay – Kahve Arası (11.30 – 12.00)


GENEL DEĞERLENDİRME

(12.00 – 13.00)

Sekizinci Oturum

Genel Değerlendirme ve Kapanış

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fazıl Sağlam

Prof. Dr. Erdoğan Teziç, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi


Öğle Yemeği (13.00 – 14.30)
 

Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013