2021
   -   
2019
   -   
2018
   -   
2017
   -   
2015
   -   
2013
   -   
2012
   -   
2011
   -   
2010
   -   
Ekte duyuru afişini bulacağınız toplantı çağrısında, konuyu olabildiğince geniş tanımlayarak, günümüzde yaşanan hukuki gelişmelerin etraflı şekilde ve derinlemesine ele alınmasına olanak tanımak istedik. Kamu Hukukçuları Platformu’nun 12-13 KASIM 2021 tarihlerinde Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde yapılacak olan IX. toplantısında, tüketici olmamakla birlikte, afişte belirtilen konularda anayasa, idare, ceza ve genel kamu hukuku, hukuk felsefesi ve sosyolojisi başta olmak üzere, bütün hukuk dallarından hukukçulardan eleştirel, analitik ve sorunlara çözüm önerileri getiren katkılar beklenmektedir.


Bildiri Özetlerinin Formatı:
Bildiri özetleri 750 sözcüğü geçmemelidir.
Bildiri özetinin sonuna 100 sözcüğü geçmeyen bir özgeçmiş eklenmelidir.
Bildiri tam metni 8000 sözcüğü geçmemelidir.
Bildirilerin sunumunun ardından, yayımlanacak nihai bildiri metinleri için sözcük/sayfa sınırlaması yoktur. KHP İcra Kurulu adına
Prof. Dr. Ece Göztepe
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013