2020
   -   
2019
   -   
2018
   -   
2017
   -   
2015
   -   
2013
   -   
2012
   -   
2011
   -   
2010
   -   

---------- Toplantı Hazırlık Komitesi ----------
Sempozyum Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Ülkü AZRAK, İstanbul Üniversitesi SBF (E.)
Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM, Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Kamu Hukukçuları Platformu İcra Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ece GÖZTEPE, İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Zülfiye YILMAZ, İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
Sempozyum Bilim Kurulu
Prof. Dr. Rona AYBAY, Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Turan YILDIRIM, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Oktay UYGUN, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Naz ÇAVUŞOĞLU, İstanbul Üniversitesi SBF (E.)
Prof. Dr. Yasemin ÖZDEK, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Kemal GÖZLER, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi (E.)
Prof. Dr. Sultan ÜZELTÜRK, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Selda ÇAĞLAR, Trakya Üniversitesi İİBF
Prof. Dr. Burak GEMALMAZ, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Ayhan TEKİNSOY, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. K. Burak ÖZTÜRK, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Ozan ERGÜL, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Didem YILMAZ, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013