Girişim ve İcra Kurulu


 
Başkan
Prof. Dr. Fazıl Sağlam
Anayasa Mahkemesi E. Üyesi
Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
 

 
...

Üye
Prof. Dr. Ülkü Azrak
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi
E. Öğretim Üyesi

 

 
...

Üye
Prof. Dr. Rona Aybay
Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi...
 
Üye
Prof. Dr. Oktay Uygun
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 

 
 ...


Üye
Prof. Dr. Kemal Gözler
Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 

 
 ...


Üye
Prof. Dr. Ece Göztepe
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
 
 
...

Üye
Doç. Dr. Ozan Ergül
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Üye
Doç. Dr. Selda Çağlar
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
*  *  *      E S K İ   Ü Y E L E R İ M İ Z      *  *  *Doç. Dr. Selin Esen
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
 


Doç. Dr. Selin Esen Platformumuzun kuruluşundan itibaren sürdürdüğü Kurul üyeliği görevinden işlerinin yoğunluğu nedeniyle Aralık 2013 tarihinde ayrılmıştır. Kendisine Platform çalışmalarına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

...


Doç. Dr. Faruk Bilir
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Faruk Bilir, Platformumuzun kuruluşundan itibaren sürdürdüğü Kurul üyeliği görevinden işlerinin yoğunluğu nedeniyle Temmuz 2013 tarihinde ayrılmıştır. Kendisine Platform çalışmalarına katkılarından dolayı  teşekkür ederiz.

Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013