DUYURULAR

<< Geri
Hukuk ve Adalet Toplantısı: Bildiri metinleri web sitemize konuldu
03/04/2018
Değerli Meslektaşlarımız,
Kamu Hukukçuları Platformu’nun Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte 21-23 Nisan 2018 tarihlerinde düzenleyeceği HUKUK ve ADALET konulu toplantıda sunulacak bildiri metinlerinin veya özetlerinin altı tanesi web sitemize konulmuştur. Kalan iki bildiri metni de önümüzdeki bir kaç gün içinde web sitemize konulacaktır. Web sitemizde ulaşılabilir durumdaki bildiriler şunlardır.
 
Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi, Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi
“Adaleti Gerçekleştiren Hukukun Özellikleri”
Dr. Ülker Yükselbaba, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi                                      
“Çağdaş Dağıtıcı Adalet Kuramları: Rawls'a ve Dworkin'e Göre Dağıtıcı Adalet”
Prof. Dr. Gülriz Uygur, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi                                                       
“Yargı Etiği İlkeleri Bağlamında Bilgisel Adaletsizlik”
Dr. Erkan Duymaz, İstanbul Üniversitesi SBF
“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Hukukun Üstünlüğü İlkesi”                                                                                             
Doç. Dr. Hasan Sınar, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
“Themis’in Gözleri Gerçekten Kapalı mı?: Ceza Hukukunda Adalet İlkesi Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım”
Av. Ergin Cinmen, Muğla Barosu                                                                                                    
“Üç İddianame Üzerinden Olağanüstü Hal Rejiminde Yargı”
 
Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013